logo
Både av bildet og teksten ser en her at ting har endret seg opp gjennom årene. Soltaket over styrehuset ble på disse tidlige modellene rullet over til babord side når en ville ha ''taket åpent''.

Legg også merke til teksten: ''Hardtoppen har to rekker, den øverste i mahogni for voksne, den nederste i rustfritt stål for barn!''
text
Tilbake