logo
I teksten under står er det noe som ikke ville stått i en reklamesak fra idag. De skryter av at det er askebeger! Skal en ha askebeger i f.eks. en ny bil nå, må en spesifisere det ved bestilling og betale ekstra. Tidene forandrer seg.
text
Tilbake