logo
Legg merke til TV'n oppå skapet, ikke dårlig
med stor TV i båten tidlig på 70-tallet?
text
Tilbake