logo

Her en beskrivelse av en grundig renovering av Saga26LS AENEA

Vi har nu haft Aenea i tre säsonger och hunnit ändra så gott som allt som vi ville ha på vårt eget sätt. Bland allt vi ändrat kan det finnas tips till ägare av andra 26:or eller andra Sagor och säkert också andra fabrikat. Vi vill därför gärna dela med oss av det vi gjort och hoppas det kan tjäna som inspiration.

Aenea levererades 1994 till sina första ägare i Tyskland och fick hemmahamn i Nederländerna. Då hade hon ett annat namn och har även hunnit med ett andra innan det nuvarande; vi är inte vidskepliga. Vid leveransen var hon inte helt standardmässigt utrustad. Hon saknade yttre styrplats, duschen satt på akterdäck istället för på badbryggan, bord saknades i salongen och stickkojen var förbyggd med en extra garderob.

Med början akterifrån har följande ändringar gjorts på Aenea:
På badbryggan har en Ankarolina monterats. Genom att bandet löper ut genom en knap av aluminium är det möjligt att montera rullen tvärskepps. Knapen är säkrad genom stuvfacket till akterspegeln

På akterdäck har ett skofack byggts eftersom skorna alltid är i vägen vid ingången

För fika eller måltider på akterdäck har vi ett bord som enkelt fästs på akterkanten och stöttas vid utfällt läge.

För sköna dagar har vi två solstolar som inte är större än att de kan placeras i olika lägen på akterdäck. Dessa förvaras bekvämt i två fack under akterdäcksluckorna.

När glashällsspisen till slut gav upp ersatte vi den med en gasolspis. Eftersom den byggde mer uppåt än neråt tillverkades ett lock med rostfri plåt på insidan och ett fack för skärbrädor och lock tillkom under spisen. Vid användning står locket akter om spisen.

Eftersom yttre styrplats saknas fanns ett dött utrymme akter om spisen. Där finns nu ett mindre kryddställ och plats för hushållsrulle. Träbiten förhindrar vinden att rulla ut papperet.

  

Förarstolen har höjts sju centimeter för att ge plats åt en besticklåda och locket över diskhon har modifierats. Luckan där föraren har sina fötter har också höjts och luckan har delats och försetts med gångjärn. Den mindre delen är fastskruvad.

  

Över spisen har ett glasställ monterats och över soffan ett för muggar.

Motorinstrumenten var svåravlästa så hela panelen vinklades upp.

Ljusreflexer i den vita plasten vid vindrutorna upplevdes som störande så den horisontella ytan kläddes med ribbor av mahogny. Detta gav också mer träkänsla. De egentillverkade mugghållarna tillåter örat att sticka ut i valfri riktning.

Passagerarstolen hade ett metallstativ under sig vilket möjliggjorde att den kunde vinklas så att ryggstödet blev en förlängning av soffan. Det var tänkt att detta skulle fungera som en extra koj. Denna lösning passade inte oss, någon extra koj behövdes inte och dessutom var den alldeles för smal. Vi ersatte metallstativet med ett skåp för tallrikar och genom att göra skåpet mindre i båtens längdriktning än vad stativet var, kunde vi förlänga soffan med ett par decimeter. Detta möjliggör för tre personer att sitta betydligt bekvämare i soffan än med ursprungslösningen. Den skulle ändå kläs om. Passagerarstolen kan nu istället fällas framåt vid måltider.

Eftersom det inte fanns något bord i salongen tillverkades ett sådant, ben inhandlades och det hela kan stuvas helt ur vägen när det inte används. Beslagen krävde stora hål i durken vilket inte var några problem att åstadkomma.

Eftersom de dubbla garderoberna omöjliggjord användning av stickkojen togs den aktre garderoben bort. Dess överdel användes för att göra den andra garderoben högre så att det numera är möjligt att hänga in i alla fall skjortor och andra mindre plagg. Toppskivan delades på mitten och den aktre halvan återmonterades på sin gamla höjd.

Eftersom alla måltider intas på akterdäck, eller i dåligt väder i salongen, monterades bordet i ruffen bort tillsammans med ryggstöden. Hålet efter bordsstöttan doldes under tunn parkett. Ruffen förvandlades till ett rent sovutrymme. För bekvämlighetens skull breddades kojerna och nya madrasser skars till, såväl undermadrasser som bäddmadrasser. En skiva tillverkades för att fylla ut utrymmet mellan kojerna istället för bordet om en hel dubbelkoj önskas. På styrbordssidan byggdes ett mindre skåp och resten fick bli bokhylla.

Eftersom vi inte vill ha fåglar eller fågelskit på glastak eller solpaneler, men naturligtvis vill ha laddning, spänner vi ett lastnät över dessa när vi ligger i hemmahamn. Det fungerar mycket bra.

Förutom dessa åtgärder har vi utnyttjat stickkojen bättre. Eftersom den har en avsevärd och onödig höjd ända ner till fotändan monterade vi en hylla längst in och tog upp en lucka i salongssoffan; ett lättåtkomligt ställe för sjökläder (torra) och flytvästar.Klikk her å gå til forsiden av forumet.